Daljinsko vodeno vrtanje

Daljinsko vodeno vrtanje (HDD) je bilo še pred leti bilo skoraj neznano, danes pa je vsakdanjik na delovišču.

Izvedba

Posebna pilotska glava omogoča spreminjanje smeri vrtanja. Tako lahko dosežemo željeno globino, smer in dolžino vrtanja. Natančno vodenje in določanje položaja vrtanja poteka po principu oddajnik - sprejemnik. Pilotska glava oddaja signal, ki ga s sprejemnikom spremljamo in tako določamo vrtalne parametre.
Na cilju se pilotska glava zamenja z glavo za razširjenje. Sledi ena ali več vmesnih razširitev luknje ali pa se cev povleče takoj. Uvlečejo se lahko cevi iz umetnih mas, jekla ali litine.

Pri sami izvedbi pa se sproti izvaja tudi natančen posnetek vrtine za potrebe izdelave geodetskega posnetka in PID dokumentacije. Med izvedbo vrtanja ne prihaja do razrivanja izvrtanega materiala zato globine vrtanja niso pomembne. Za uvleko uporabljamo neskončno dolge cevi (koluti) ali pa sočelno varjene cevi v palicah.

Daljinsko vodeno vrtamo in izdelujemo podboje čez struge rek, potokov, pod cestami, pod železniškimi progami, hišami in drugimi industrijskimi objekti. Ta tehnika se uporablja z vsemi vrstami cevi v okviru plina, toplovodov, napeljave pitne vode, kanalizacijskih vodov, polaganja zaščitnih cevi za elektriko, televizijo, telefona, za sistem prometnih napeljav, svetlobnih napeljav in kakršnih koli drugi napeljav.

Uporaba tega sistema vrtanja omogoča dolžinsko polaganje cevi do 300 m in do premera  400 mm brez izkopov. 

Prednosti

Postopek vrtanja z uporabo HDD tehnologije je ekonomičen, časovno hitro izvedljiv, ne vpliva na okolje med in po izvajanju in v okolju ne pušča ekoloških posledic. Po končani izvedbi vrtanja, je mogoče brez večjih posegov vzpostaviti prvotno stanje. Horizontalno vodeno vrtanje je mogoče izvesti povsod, kjer dela s klasični izkopi niso izvedljiva, rentabilna, ali kakorkoli drugače možna za izvedbo.

Poglavitne prednosti horizontalnega vrtanja so, da lahko vrtino po potrebi izvedemo tudi v večjih globinah, pod gradbenimi in ostalimi objekti ter pod različnimi naravnimi preprekami (npr. pod rekami, kjer je vodotesnost zagotovljena, pri vrtinah pod cestišči ni vplivov na promet, tako da lahko le-ta ves čas gradnje nemoteno poteka ali pa pod ekološko občutljivimi področji, kjer bi vsak drugačen poseg zapustil neodpustljive rane).

Izdelava spletnih strani: Positiva