Nizke gradnje

Ukvarjamo se z celovito izdelavo komunalnih omrežij:

  • vodovodna
  • plinovodna
  • kanalizacijska
  • telekomunikacijska
  • električna

 

Za vas lahko opravimo naslednja dela:

 

  • kompletna izdelava individualnih hišnih priključkov na kanalizacije, izdelava greznic, ponikovalnic, odvodnjavanj, drenaž ...

  • urejanje dvorišč, parkirišč in zunanje ureditve, gradnja cest

  • vsi odvozi in prevozi, vključno z dobavo materiala (zasipni material, gramoz, prani agregati...)

  • in ostala gradbena dela po želji naročnika

 

Opremljeni smo s sodobno gradbeno mehanizacijo, ki nam omogoča kvalitetno ter hitro izvedbo. Pri sami gradnji se poslužujemo najnovejših tehnologij.

Izdelava spletnih strani: Positiva