Podjetje Jelen Mengeš

PODJETJE JELEN MENGEŠ

V podjetju Jelen Mengeš smo 1989 pričeli s svojo dejavnostjo na področju hidravličnih cevi. Po razpadu Jugoslavije in njenega skupnega trga smo dodali izdelovanje priključnih cevi za štedilnike, butanske postaje, plinska sevala i.t.d.

Usmerili smo se na proizvode, ki so se uvažali. Tako smo kmalu pričeli s proizvodnjo prehodnih kosov PE-JE potrebnih pri PE plinovodih. Iz tega so nastali tudi različni hišni plinski priključki zunaj ali znotraj objektov priključenih na plin. Izdelali smo pipo s termovarovalom, z dialektičnim – izolacijskim kosom i.t.d.. Uveljavili smo se in uspešno nadomeščamo razne armature za plin iz uvoza. Naši proizvodi so kvalitetnejši in cenejši od uvoženih. V podjetju nas je trenutno 20 zaposlenih, z nami pa sodeluje vrsta domačih kooperantov.

NAŠ PROGRAM