Regulacijski sklop RS10 za odjem propana do 6kg/h, za osebne hiše do cca. 50kw, z varnostnim izspustnim in zapornim ventilom (UPSO-OPSO).

RS10 – regulator I.stopnje (R908F), gibljiva cev 1500mm, regulator II.stopnje (R522 – UPSO/OPSO) z varnostno izpustnim in zapornim ventilom, nizkotlačni manometer, zaporna pipa, nosilni steber 1500mm, omarica iz nerjaveče pločevine z prezračevalnimi režami.

Izvedbe regulacijskega sklopa RS15:
RS 10 N(U/O) – nadzemni
RS 10 P(U/O)  – podzemni
Omarica – 300x230x130

Po naročilu vgradimo elektromagnetni ventil in senzor plina.

Obvezna uporaba pri objektih javne uporabe (šole, vrtci, bolnice,…)