Ukvarjamo se z celovito izdelavo komunalnih omrežij

vodovodna
plinovodna
kanalizacijska
telekomunikacijska
električna

Za vas lahko opravimo naslednja dela

kompletna izdelava individualnih hišnih priključkov na kanalizacije, izdelava greznic, ponikovalnic, odvodnjavanj, drenaž
urejanje dvorišč, parkirišč in zunanje ureditve, gradnja cest
vsi odvozi in prevozi, vključno z dobavo materiala (zasipni material, gramoz, prani agregati...)
in ostala gradbena dela po želji naročnika

Opremljeni smo s sodobno gradbeno mehanizacijo, ki nam omogoča kvalitetno ter hitro izvedbo. Pri sami gradnji se poslužujemo najnovejših tehnologij.