Pluženje - zimska služba

Poleg gradbenih del izvajamo tudi zimsko službo – pluženje.

Nudimo ročno in strojno čiščenje pločnikov, stopnišč, avtobusnih postajališč, nudimo pa tudi odvoz snega ter vsa ostala pripravljalna dela.