Tlačni preizkusi

Tlačni preskusi omogočajo primerjavo ustreznosti izdelave in montaže cevovodov (običajno plinovodov), tlačnih posod id. z zahtevanimi normativi, ki predpisujejo način preskušanja in dovoljene oz. nedovoljene odstopke. Omenjeni preskusi služijo za oceno trdnosti in/ali tesnosti preizkušanega sistema in torej služijo kot dokaz varnosti cevovoda in naprave.
Predpisi DVGW-TRGI (G469) veljajo za tlačne preizkuse plinovodov in naprav, ki služijo za razvod plina, kot so npr. daljinski plinovodi, mestni plinovodi, kompresorske postaje, regulatorske in merilne postaje.

Kaj vam nudimo ?

beleženje spremembe tlaka v sistemu in temperatur okolice, ki ga preizkušamo, z registratorjem
po vsakem preizkusu izdamo poročilo, katero vsebuje vse podatke o spremembi temperatur in tlakov, ki so zabeleženi na traku
preizkuse izvajamo z umerjenimi inštrumenti
izvajamo tudi meritve nosilnosti tamponske plasti na cestah