Izposoja dvigal

Izvajamo storitve kot so izposojanje dvižnih košar, storitve strokovnih nasvetov, logistiko transporta ter servis strojev na terenu in našem skladišču. Zakaj...

Pluženje - zimska služba

Poleg gradbenih del izvajamo tudi zimsko službo – pluženje. Nudimo ročno in strojno čiščenje pločnikov, stopnišč, avtobusnih postajališč, nudimo pa...

Tlačni preizkusi

Tlačni preskusi omogočajo primerjavo ustreznosti izdelave in montaže cevovodov (običajno plinovodov), tlačnih posod id. z zahtevanimi normativi, ki predpisujejo način preskušanja in...