Tip E je namenjen izvedbi takega plinskega priključka, ko je omarica z glavno plinsko pipo v fasadi objekta. Pred običajnimi priključki v omarici so glavne prednosti E naslednje:

Konstrukcija je izvedena tako, da ni možen škodljiv vpliv statične elektrike
omarica z zaporno pipo je v fasadi,
zaščitna cev je zatesnjena,
ni nevarnosti korozije zaradi malomarne izolacije,
odpornost na mehanske poškodbe in UV žarke.

Priključki so namenjeni za tlake do 4 bar. Primerni so za vse pline po DVGW G260 in vodo. Izdeluje se v dimenzijah DN 20 – DN 50.

Pri plinskih uvodnicah Jelen Mengeš so upoštevani naslednji tehnični predpisi:
DVGW VP 600, DIN 8075, DVGW VP 601, DIN 4517, DVGW G 459, DVGW VP 301, DIN 3537