Izvajamo merjenje zbitosti tal za ugotavljanje deformabilnih lastnosti temeljnih tal za potrebe projektiranja, gradnje ali sanacije vseh vrst objektov.

Meritve praviloma izvajamo v več slojih nasipa oziroma po planumih (nasipi, zasipi, cestno telo – posteljica, tampon, temeljna tla). Rezultat meritev je dinamični deformacijski modul Evd, iz katerega določimo deformacijski modul Ev2, ki ga nato primerjamo z zahtevano vrednostjo.

Meritev dinamičnega deformacijskega modula s padajočo utežjo se izvaja z napravo, prikazano na spodnjih slikah. Ta je sestavljena iz krožne jeklene plošče premera 300 mm in navpično vodilo za prosto padajočo utež mase 10 kg. Na vrhu vodila je zaklep, ki zadrži utež pred meritvijo na točno določeni višini. Meritev zabeleži elektronski merilec pospeška plošče. Po treh ponovitvah meritve se kot rezultat objavi povprečje vseh treh meritev.

Na podlagi dobljenih rezultatov vam izdelamo končno poročilo.