Kaj so termično krmiljeni zaporni elementi?

To so varnostni elementi, katerih namen je, da v primeru požara plinsko napeljavo samostojno zaprejo in prekinejo dotok plina, dokler so še vse komponente plinske napeljave nedotaknjene.

Zakaj so termično krmiljeni zaporni elementi potrebni?

V primeru požara je temperatura v prostoru 300°C dosežena v 1 minuti. Pri tej temperaturi pipa ne tesni več, plinska gumijasta cev je staljena in plin nekontrolirano uhaja v prostor in pospešuje požar. Obstaja nevarnost, da prične uhajati še preden je dosežena vžigalna temperatura in se nabere v prostoru, kjer kasneje eksplodira. Temperatura 650°C je dosežena v 10 minutah. Večina elementov plinske inštalacije svoje funkcije ne opravlja več, mehčajo se medeninaste pipe, loti se stopijo. Temperatura 925°C je dosežena v 60 minutah. Termično krmiljeni zaporni element preprečuje uhajanje plina v primeru požara, zato je nameščen neposredno pred plinski element, ki ni termično odporen (priključna cev, pipa, števec, peč…).

Po DVGW predpisu je obvezno montirati termično varovalo pred vsakim plinskem trošilu.Termično krmiljeni varnostni ventili Jelen

Termično krmiljeni varnostni ventil Jelen so preizkušeni in certificirani so  po DVGW-VP 301, primerni so za vse pline po DVGW-G260. Omenjena določila določajo tesnost do temperature 650°C. Varnostni ventil Jelen so pregledali pod znatno strožjh kriterijih in nudijo varnost, ki presega zgoraj omenjeno določilo:

Avtomatsko zapiranje pri 90°C do 120°C
650°C / 30 min termična obremenitev presežena na 925°C / 60 min

Iz tega sledi da smo v primeru požara dobili najmanj 30 min več časa da:

Pokličemo gasilce
Zapremo glavno požarno pipo
Izvedemo druge rešilne ukrepe

Vgradnja

Termično krmiljeni varnostni ventili morajo biti vgrajeni v skladu z veljavnimi predpisi. Vgrajeni morajo biti v smeri pretoka plina neposredno pred termično ogroženimi in neodpornimi elementi t.j. npr. peč, gumijasta cev, števec, pipa… Vgradnja je enostavna in poceni. Ne zahteva nobenih znanj, ki presegajo osnovno inštalatersko znanje. Program Jelen je tako koncipiran, da je možna vgradnja na vse kritične točke v plinski inštalaciji. Mesto, kamor varnostni ventil vgradimo, ne sme biti pokrito ali kako drugače zaščiteno od plamenov in vročine možnega požara.