Hišni priključek A je namenjen podkletenim objektom, kjer pripeljemo plin v kletne prostore. Prostor med uvodnico in izvrtino v zidu zapolnimo s posebnim ekspanzijskim betonom, tako da zagotovimo popolno nepropustnost vode in ev. plina v notranjost objekta. Kombinacija zaključnih plošč in ekspanzijskega betona zagotavlja tako fiksiranje uvodnice, da v primeru pretrga zunanje cevi glavna požarna pipa ostane nepremaknjena.

 

Prednosti hišnih uvodnic pred klasičnimi plinskimi priključki z omaricami so:

Za investitorje:

Cenejši priključek
Priključek se lahko vgradi potem ko je objekt gradbeno že dokončan (ometi, tlak)
Posegi na zunanjem delu zida (``štemanje``) so nepotrebni
Fasada ostane nedotaknjena
Če pride glavna požarna pipa direktno v kurilnico, je plinska inštalacija cenejša, saj pred števcem niso potrebni zapiralni elementi.

Za uporabnike:

Objekt pridobi na estetiki
V primeru požara se dovod plina avtomatično zapre
Ker na zunanjem delu objekta ni kovinske napeljave, ni nevarnosti korozije
Ni možna nenadzorovana uporaba glavne požarne pipe
Če je glavna požarna pipa v kurilnici, je plinska napeljava zaradi manj potrebnih spojev varnejša.

Prednost uvodnic JELEN MENGEŠ pred podobnimi izdelki:

Termična odpornost 925°C (namesto 650°C)
Izpuščanje plina v primeru požara je 0 l/h (namesto 150l/h) - pri nizkem in in srednjem tlaku
Korozijska odpornost armature
Tudi po dolgotrajni nepremičnosti armature ni v primeru požara težav z avtomatskim zapiranjem
Izredne trdnostne lastnosti
Prilagodljivost kupcu.

Pri plinskih uvodnicah Jelen Mengeš so upoštevani naslednji tehnični predpisi:
DVGW VP 600, DIN 8075, DVGW VP 601, DIN 4517, DVGW G 459, DVGW VP 301, DIN 3537